Skab hurtig information med infoskærme

“Hvilket lokale skal vi være i i dag?”

“Har vi husket at booke det rette lokale til mødet?”

“Hvordan finder jeg nemmest hen til chefens kontor?”

Ja, det er dog ikke alle ting, man kan google sig til i denne verden, og da specielt ikke de ting, der er private eller specifikt kobler sig til mindre områder i verden. Især dem, der er meget foranderlige.

Måske har man hjemmefra orienteret sig, hvis man skal på besøg i et firma for første gang, eller hvis man er studerende i en skole, har man noteret sig, hvor man skal være henne på forhånd, eller mellemlederen har givet sig selv et notat om, at man skal huske fra morgenstunden at skaffe et mødelokale.

Det er alt sammen meget godt – og scenarierne ovenover kan sagtens udvides til mange andre områder på privat, i offentligt regi og i virksomheder – men så er der force majeure.

Et gammelt husråd siger, at en plan er et godt udgangspunkt at afvige fra, fordi det er mere sikkert, end at der af undtagelser i tysk grammatik, at der sker noget uventet, som gør, at man må fravige den vedlagte plan.

Hvordan kommer man så bedst muligt det problem til livs?

Det gør man ved at have et omstillingsparat system, der kan videregive korrekt informationer til hver en tid, når noget ændrer sig.

Og således nåede vi frem til at introducere dig for brugen af en infoskærm fra Scantron, der virkelig egner sig til brug på institutioner, i virksomheder og firmaer og andre steder, hvor store menneskemængder er samlet og skal have retningsvisende information eller via et brugbart interface kan foretage ønskede indstillinger.

Det er nemlig dét, disse inforskærme er gode til: De kan give informationer om blandt andet lokaler, hvor man skal være, aflyste møder og undervisning eller til booking af lokaler eller slet og retning til at finde rundt i en bygning, man er i første gang eller stadig kan føles som en labyrint at finde rundt i.

Mulighederne er endnu flere at bruge disse informationsskærme til, hvorfor vi vil anbefale dig, at du følger linket ovenover til Scantrons afdeling for informationsskærme, så du kan læse videre om, hvad du ellers kan bruge dem til.

Men fordelene er netop, at du blandt andet altid vil kunne se ændret information, som der sker forandringer, eller hvis der er ønskede bookinger, man gerne vil foretage sig.

Så vil der altid være en infoskærm parat til at vejlede og guide en korrekt.