4 færdselstavler som du helt sikkert ikke kender

De fleste af os er generelt ret godt med på, hvad de forskellige færdselstavler indikerer eller betyder. Det har vi nemlig både lært i skolen og til køretimerne. Dog er der et par stykker, som godt kan skabe en del forvirring ude på vejene, fordi de kun bruges i særlige tilfælde. Det betyder dog ikke, at tavlerne er mindre vigtige end andre. Derfor vil vi i dag gennemgå de sjælende færdselstavler, som du muligvis ikke kender.

  1. Supercykelsti

Skiltet er orange og har et vidt ”C”. Skiltet indikerer at du befinder dig på en super cykelsti. Ud for c´et vil der stå et nummer. Nummeret fortæller dig, hvilken supercykeltstis rute du befinder dig på. Supercukelstier er et samarbejde mellem 23 kommuner og region hovedstaden, som skal skabe bedre forhold for cykleister som pendler på tværs af kommuner.

  1. Letbane

Skiltet viser et billede af noget der ligner en togvogn. Derunder er der to pile, som peger mod hinanden. Skiltet indikerer, at der på den krydsende vej er anlagt letbane og at letbanekøretøjer må køre i begge retninger.

  1. Fortov
    På skiltet er det lavet en illustration af et fortov, hvor over der er et parkeringsskilt. Over parkeringsskiltet er en bil. Skiltet betyder, at du gerne må standse og parkere med en del af dit køretøj på fortovet.
  1. Naturområde

På skiltet er der et billede af en mand, som står i en tårn med en kikkert. Hvad det betyder giver lidt sig selv. Det betyder nemlig, at du befinder dig i et naturområde, hvor du inden for en fair afstand kan finde et udkigstårn.